Doradztwo biznesowe cz

Nasza agencja ma w swojej ofercie także doradztwo gospodarcze i personalne w Europie Wschodniej oraz Azji. Dostarcza rzetelne informacje w zakresie inwestycji kapitałowych na wschodzących rynkach.

 


Ukraina oraz kraje Europy Wschodniej i Azji to dynamiczne rozwijające się rynki o dużej chłonności i małej konkurencji - rynki szybko rozwijających się, ambitnych firm, które mogą wykorzystywać swoje doświadczenie w Polsce, a także być partnerem biznesowym. Są to także rynki, na których każda odpowiednio dynamiczna firma może być pionierem w swojej dziedzinie i realizować sprawdzone projekty na podatnym i chłonnym gruncie.


W ramach tej działalności prowadzimy dla Państwa ocenę ryzyka inwestycyjnego, analizy rynku i konkurencji. Nasi specjaliści przeprowadzają badania rynku pod inwestycje, jak również badania marketingowe, a następnie pomagają przy rejestracji przedsiębiorstw, tworzeniu specyfikacji i dokumentacji potrzebnych przy rejestracji i zdobywaniu odpowiednich pozwoleń do prowadzenia działalności na Ukrainie.

 

Świadczymy również usługi w dziedzinie doradztwa księgowego i prawnego. Agencja East West Link dysponuje grupą prawników reprezentujących kontrahentów na Ukrainie przed organami administracji publicznej i wymiarem sprawiedliwości. Przedstawiciele EWL mają także doświadczenie i upoważnienia do negocjowania warunków współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Spolupracujte s námi:

We use tools, such as cookies, to enable essential services and functionality on our site and to collect data on how visitors interact with our site, products and services. By clicking Accept, you agree to our use of these tools for advertising, analytics and support Learn More

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiUstawienia
Cookies funkcyjne
Google Analytics
Google Tag Manager