AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Dočasné přidělení zaměstnanců, čili agenturní zaměstnávání, je pro zaměstnávání pracovníků ze „třetích zemí“ nejjednodušší formou zaměstnávání a proto mezi zaměstnavateli vyhledávané. Obecně představuje agenturní zaměstnávání velmi elastickou formu zaměstnávání pracovníků, kdy zaměstnavateli umožňuje dynamickou reakci na situaci ve svém podnikání, například sezónní výkyv. Ovšem při zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny narážíme na omezení, kdy musíme projít administrativním procesem schválení povolení přes příslušný Úřad práce (30 dní), povolení je vydáno pouze na 90 dní a navíc je příslušný pracovník vázán pouze na jednoho konkrétního zaměstnavatele a místo výkonu práce. Tím se výhoda pružného zaměstnávání do značné míry ztrácí, ale přesto je tato možnost, za současné situace na trhu práce, velmi populární.

Hlavní výhody agenturního zaměstnávání:

  • pružnost při řízení lidských zdrojů zákazníka – reakce na změny v potřebách zaměstnanosti
  • právní odpovědnost na straně agentury – zaměstnanci mají zaměstnanecký poměr s agenturou
  • zajištění všech formalit na straně agentury – agentura zjišťuje všechny formality a administrativu spojenou se zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny včetně mzdové agendy
  • snížení nákladů na personální procesy u zákazníka

Agenturní zaměstnávání znamená, že zaměstnavatelem pracovníka je agentura práce a k zákazníkovi „uživateli“ je dočasně přidělen. Pracovník se tedy řídí pokyny vedoucího pracovníka u uživatele, ale všechny ostatní činnosti od náboru, zajištění pracovního povolení přes registraci na všech úřadech, lékařské prohlídky, školení BOZP po výpočet a vyplacení mzdy je po straně agentury. Díky tomu se může zákazníky soustředit na své klíčové procesy a zmíněné personální procesy přenechat specialistům agentury.

Personální proces Agentury EWL klient
Nábor a administrativa spojená s pracovníkem z Ukrajiny
Personálně – mzdová agenda
Právní odpovědnost za pracovníky
Řízení pracovníků

 

Odměna agentury za dočasné přidělení je velmi transparentní – obvykle se jedná o hodinovou sazbu, která obsahuje všechny náklady spojené s dočasné přidělenými zaměstnanci, tedy mzdu, odvody a další dohodnuté náklady, jako dopravu zaměstnanců a jejich ubytování a rovněž i provizi agentury.

Našim zákazníkům nabízíme nejen kvalifikované síly pro dělnické profese, ale i specialisty pro odborné a vyšší pozice, kteří projdou procesem náborem dle požadavků. Zaměstnanci dočasně přidělení již mají všechny schopnosti pro zahájení výkonu práce. V případě nespokojenosti s pracovníkem nabízíme jeho bezplatnou výměnu.

Hlavní výhody agenturního zaměstnávání:

  • minimalizování počtu kmenových zaměstnanců
  • minimalizace rizik spojených s propouštěním vlastních zaměstnanců
  • jednoduchý výpočet nákladů na pracovníky při využití hodinové sazby
  • snížení nákladů a administrativy
  • možnost vykázání nákladů na agenturní zaměstnance jako služby, nikoliv jako personální náklady
  • omezení právních rizik spojených se zaměstnanci

 

leasing pracowniczy

Spolupracujte s námi:

We use tools, such as cookies, to enable essential services and functionality on our site and to collect data on how visitors interact with our site, products and services. By clicking Accept, you agree to our use of these tools for advertising, analytics and support Learn More

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiUstawienia
Cookies funkcyjne
Google Analytics
Google Tag Manager