Více než 60% Ukrajinců pracujících v Polsku zvažuje práci v jiné zemi

Více než 60% Ukrajinců pracujících v Polsku zvažuje práci v jiné zemi

Práci v jiné zemi, než v Polsku nebo na Ukrajině, zvažuje 60,2 % Ukrajinců pracujících v Polsku – vyplývá z průzkumu agentury EWL, která se specializuje na zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Většina z nich (27 %) zvažuje práci v Německu.

I přes velkou popularitu Polska, jako směru pracovní migrace, většina z dotazovaných Ukrajinců zvažuje práci v jiné zemi. Nejvíce respondenty láká práce v Německu. „Práci v Německu zvažuje 27 % Ukrajinců, kteří v současné době pracují v Polsku. Na druhém místě se umístilo Česko (21 %) a na třetím místě pak Itálie, kde chce pracovat každý dvacátý Ukrajinec.“ – uvádí komentář k průzkumu.

Současně průzkum ukázal, že 22,1 % respondentů by chtělo zůstat v Polsku na stálo a 26,3 % by pak chtělo zůstat v Polsku několik let.

Nicméně, pobyt většiny Ukrajinců, kteří se zúčastnili průzkumu a kteří pracují v Polsku, byl krátkodobý.

Zdroj v polském jazyce: Bankier.pl 

Przechwytywanie

Spolupracujte s námi:

We use tools, such as cookies, to enable essential services and functionality on our site and to collect data on how visitors interact with our site, products and services. By clicking Accept, you agree to our use of these tools for advertising, analytics and support Learn More

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiUstawienia
Cookies funkcyjne
Google Analytics
Google Tag Manager