O firmě

EWL GROUP PROVÁDÍ NÁBOR PRACOVNÍKŮ Z VÝCHODU JIŽ OD ROKU 2007

EWL Group byla založena v roce 2007 a od počátku se specializuje na pracovní sílu z Východu. EWL nabízí komplexní služby v oblasti lidských zdrojů, podporu v oblasti zaměstnávání cizinců, náboru a výběru kandidátů, agenturního zaměstnávání cizinců a mnoho dalšího, vše se zárukou legálnosti a kvality poskytovaných služeb. Vyzkoušejte spolupráci s námi!

 

 

Mise a Vize

Poslání

Posláním EWL je budovat, rozvíjet a posilovat profesionální most mezi zaměstnanci ze střední a východní Evropy a Asie a zaměstnavateli z Evropské unie. Usilujeme o uspokojení potřeb zaměstnavatelů, kteří hledají lidské, hledají dobrý personál a zároveň podporujeme komunitu pracovníků při hledání pracovního místa v Evropské unii a vytváříme obchodní spojení, které našim klientům zaručuje větší konkurenceschopnost.

Vize

Jedním z hlavních předpokladů vize EWL je v současné době vzdělávání a povědomí o otevírání nových trhů práce a potřebě vyrovnat odliv zaměstnanců směrem na západ, přílivem stejně kvalifikovaných zaměstnanců z jiných zemí. Regulace zaměstnanosti s využitím zdrojů z jiných trhů práce je přirozeným procesem na trzích uvnitř Společenství - zaměstnanci hledají výhodnější podmínky zaměstnávání ke zlepšení životních podmínek. Podobný proces probíhá i u zaměstnanců ze střední a východní Evropy a Asie. Rozvoj společnosti bude zahrnovat podporu sjednocení trhů práce a vytváření nástrojů na podporu národnostních menšin.


PROČ EWL GROUP?

ZKUŠENOST - Jsme největší středoevropská agentura pro zaměstnávání cizinců, která se již více než deset let specializuje na zprostředkování pracovní síly z východu.

 

► DOSTUPNOST - Díky databázi více než 10 000 uchazečů o zaměstnání a rychlé odezvy garantujeme stabilní nábor zaměstnanců v obdobích největší poptávky.

 

SPECIALIZACE - Máme specializované personální procesy, které podporují klienty z jednotlivých odvětví.

 

KOMPLEXNÍ SLUŽBY – zajišťujeme všechny služby, počínaje nábore, zajištění legalizace pobytu a práce, organizací dopravy až po ubytování a péče o zaměstnance v průběhu jejich pobytu.

 

TÝM SPECIALISTů - Náš mezinárodní tým odborníků v oblasti zaměstnání cizincůje Vám k dispozici.

 

► ODPOVĚDNOST – Neseme plnou odpovědnost za proces zaměstnanosti před státními orgány (ČSSZ, Cizinecká policie, IP atd.).

Chcete se dozvědět více o naší nabídce? Zveme vás k získání podrobných informací o nabídce East West Link.

 

Chcete se dozvědět více o naší nabídce? Zveme vás k získání podrobných informací o nabídce East West Link.

Spolupracujte s námi: