Mise a Vize

Poslání

Posláním EWL je budovat, rozvíjet a posilovat profesionální most mezi zaměstnanci ze střední a východní Evropy a Asie a zaměstnavateli z Evropské unie. Usilujeme o uspokojení potřeb zaměstnavatelů, kteří hledají lidské, hledají dobrý personál a zároveň podporujeme komunitu pracovníků při hledání pracovního místa v Evropské unii a vytváříme obchodní spojení, které našim klientům zaručuje větší konkurenceschopnost.

Vize

Jedním z hlavních předpokladů vize EWL je v současné době vzdělávání a povědomí o otevírání nových trhů práce a potřebě vyrovnat odliv zaměstnanců směrem na západ, přílivem stejně kvalifikovaných zaměstnanců z jiných zemí. Regulace zaměstnanosti s využitím zdrojů z jiných trhů práce je přirozeným procesem na trzích uvnitř Společenství - zaměstnanci hledají výhodnější podmínky zaměstnávání ke zlepšení životních podmínek. Podobný proces probíhá i u zaměstnanců ze střední a východní Evropy a Asie. Rozvoj společnosti bude zahrnovat podporu sjednocení trhů práce a vytváření nástrojů na podporu národnostních menšin.

Spolupracujte s námi: