Agenturní zaměstnávání

Dočasné přidělení zaměstnanců, čili agenturní zaměstnávání, je pro zaměstnávání pracovníků ze „třetích zemí“ nejjednodušší formou zaměstnávání a proto mezi zaměstnavateli vyhledávané. Obecně představuje agenturní zaměstnávání velmi elastickou formu zaměstnávání pracovníků, kdy zaměstnavateli umožňuje dynamickou reakci na situaci ve svém podnikání, například sezónní výkyv. Ovšem při zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny narážíme na omezení, kdy musíme projít administrativním procesem schválení povolení přes příslušný Úřad práce (30 dní), povolení je vydáno pouze na 90 dní a navíc je příslušný pracovník vázán pouze na jednoho konkrétního zaměstnavatele a místo výkonu práce. Tím se výhoda pružného zaměstnávání do značné míry ztrácí, ale přesto je tato možnost, za současné situace na trhu práce, velmi populární.

Hlavní výhody agenturního zaměstnávání:

  • pružnost při řízení lidských zdrojů zákazníka – reakce na změny v potřebách zaměstnanosti
  • právní odpovědnost na straně agentury – zaměstnanci mají zaměstnanecký poměr s agenturou
  • zajištění všech formalit na straně agentury – agentura zjišťuje všechny formality a administrativu spojenou se zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny včetně mzdové agendy
  • snížení nákladů na personální procesy u zákazníka

Agenturní zaměstnávání znamená, že zaměstnavatelem pracovníka je agentura práce a k zákazníkovi „uživateli“ je dočasně přidělen. Pracovník se tedy řídí pokyny vedoucího pracovníka u uživatele, ale všechny ostatní činnosti od náboru, zajištění pracovního povolení přes registraci na všech úřadech, lékařské prohlídky, školení BOZP po výpočet a vyplacení mzdy je po straně agentury. Díky tomu se může zákazníky soustředit na své klíčové procesy a zmíněné personální procesy přenechat specialistům agentury.

Personální proces Agentury EWL Klient
Nábor a administrativa spojená s pracovníkem z Ukrajiny
Personálně – mzdová agenda
Právní odpovědnost za pracovníky
Řízení pracovníků

 

Odměna agentury za dočasné přidělení je velmi transparentní – obvykle se jedná o hodinovou sazbu, která obsahuje všechny náklady spojené s dočasné přidělenými zaměstnanci, tedy mzdu, odvody a další dohodnuté náklady, jako dopravu zaměstnanců a jejich ubytování a rovněž i provizi agentury.

Našim zákazníkům nabízíme nejen kvalifikované síly pro dělnické profese, ale i specialisty pro odborné a vyšší pozice, kteří projdou procesem náborem dle požadavků. Zaměstnanci dočasně přidělení již mají všechny schopnosti pro zahájení výkonu práce. V případě nespokojenosti s pracovníkem nabízíme jeho bezplatnou výměnu.

Hlavní výhody agenturního zaměstnávání:

  • minimalizování počtu kmenových zaměstnanců
  • minimalizace rizik spojených s propouštěním vlastních zaměstnanců
  • jednoduchý výpočet nákladů na pracovníky při využití hodinové sazby
  • snížení nákladů a administrativy
  • možnost vykázání nákladů na agenturní zaměstnance jako služby, nikoliv jako personální náklady
  • omezení právních rizik spojených se zaměstnanci
Spolupracujte s námi: