Pracovnícy z Ukrajiny

Akutní nedostatek pracovních sil na českém pracovním trhu přivádí zaměstnavatele na myšlenky zaměstnat pracovníky z Ukrajiny. Proč právě pracovníky z Ukrajiny? Vzhledem k ekonomické situaci na Ukrajině se jedná o velmi motivované pracovníky, kteří přijíždějí s upřímnou snahou vydělat peníze a zlepšit tak ekonomickou situaci vlastní rodiny doma. V řadách pracovníků z Ukrajiny najdeme kvalifikované síly v oborech, kde jen stěží nalezneme odborníka v rámci českého pracovního trhu. Velkým kladem pracovníků z Ukrajiny je jejich velká kulturní blízkost a rovněž malá jazyková bariéra. Pracovníci z Ukrajiny jsou schopni se velmi rychle adaptovat v českém prostředí.

Levný Ukrajinec je mýtus

Dovolujeme si upozornit, že s ohledem na velkou poptávku po pracovní síle nejenom u nás, nejsou pracovníci z Ukrajiny levnější než místní pracovní síla, jak často, bez znalosti souvislostí, tvrdí média.

Možnosti legálního zaměstnání pracovníků z Ukrajiny

Reálně existují dvě základní možnosti:

  1. Krátkodobé pracovní povolení
  2. Zaměstnanecká karta

Krátkodobé pracovní povolení

Jedná se o pracovní povolení na 90 dní, které vydává příslušný Úřad práce na základě žádosti cizince, pokud je dané volné místo ohlášené Úřadu práce neobsazeno po více jak 30 dnů. Na vydání povolení má Úřad práce 30 dní a vydává na pevně vymezenou dobu definovanou v žádosti od do. Výhodou tohoto povolení je, že pracovník může být zaměstnán agenturou práce a dočasně přidělen k uživateli. Vydání jednoho povolení stojí 500 Kč.

Zaměstnanecká karta

Jedná se o duální povolení k pobytu a práci v ČR na minimálně rok, maximálně však dva roky. Pracovník může žádat individuálně přes zastupitelský úřad, ale jednoznačně se doporučuje využít programu Hospodářské komory ČR „Režim Ukrajina“, který je podporován státnímu orgány ČR. V rámci tohoto režimu podává žádost s údaji konkrétního pracovníka budoucí zaměstnavatel, kterým bohužel nemůže být agentura práce. Agentura však můžeme pro svého klienta poskytnout veškerý servis, kterým je hlavně nábor pracovníků na Ukrajině dle požadavků a předání veškerých nezbytných dokumentů pro podání žádosti. A následná asistence pracovníkům při vyřízení formalit na konzulátu a koordinace jejich příjezdu do ČR. Doba vyřízení žádosti v ČR je cca 77 dní (srpen 2018) a následně si pak pracovník musí domluvit termín ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově. Vstupní poplatek pro zaměstnavatele je 2.500 Kč a pak 200 Kč za uchazeče.

Mnozí zaměstnavatelé preferují tuto formu zaměstnávání, a to hlavně kvůli délce zaměstnání na minimálně rok. Nevýhodou je pak nemožnost zaměstnání přes agenturu práce.

Přehled služeb poskytovaných agenturou EWL:

  • Poradenství o zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny
  • Nábor pracovníků dle požadavků prostřednictvím vlastních 18 náborových kanceláří po celé Ukrajině
  • Prověření kvalifikace pracovníků v průběhu náboru
  • Zajištění nezbytných formalit spojených se zaměstnáním pracovníka
  • Koordinace příjezdu pracovníků do ČR
Spolupracujte s námi: