Zaměstnávání cizinců v ČR

Rostoucí zájem o zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU v českých podnicích přináší mnoho otázek. Pro uspokojení zájmu o tuto problematiku jsme připravili soubor nejběžnějších otázek zaměstnavatelů a odpovědí na ně. Nejedná se pouze o popis fenoménu zaměstnávání cizinců, ale také o prezentaci pracovních podmínek, právních předpisů nebo jistých obav o zaměstnání cizinců. Agentura práce EWL nabízí podporu při výběru a přijímání cizinců do práce. Naši klienti si proto mohou být jisti, že spolupráce s EWL jim poskytne transparentní podmínky při zaměstnávání cizinců a rovněž jistotu, že vše je v souladu s právními předpisy.

Dále popisujeme nejdůležitější informace a platné předpisy o zaměstnávání cizinců tak, aby pravidla pro zaměstnávaní cizinců byla pro vás co nejjasnější.

Zveme vás k seznámení se s FAQ, které jsme vytvořili, a pokud máte nějaké další otázky, které nejsou uvedeny v článku níže, obraťte se přímo na zástupce EWL. Rádi Vám poradíme ohledně nejlepších řešení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

pytania i odpowiedzi zatrudnienie cudzoziemców

KDO MŮŽE ZAMĚSTNAT CIZINCE?


Zaměstnat cizince může každý zaměstnavatel v ČR a to včetně agentur práce (před novelou Zákona o zaměstnanosti s účinností od 1.8.2019 to možné nebylo), ovšem při dodržení všech právních předpisu, které stanovuje zvláště Zákon o zaměstnanosti (Zákon 435/2004 Sb).

 

JE MOŽNÉ OSOBNĚ OVĚŘIT KOMPETENCE ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ JSOU PRÁVĚ V JINÉ ZEMĚ?


Nábor pracovníků děláme přesně podle Vašich pokynů. Díky našim zkušeným náborářům v dané zemi (Ukrajina, Moldávie, Polsko) můžeme přesně ověřit jejich dovednosti, předchozí pracovní místa kandidáta a vybrat lidi, kteří nejlépe vyhovují vašim očekáváním. Pracovníky můžeme rovněž na místě otestovat podle zadání. Rádi Vám umožníme setkat se s kandidáty na pohovoru v naší místní náborové kanceláři.

 

Může být problémem jazyková bariéra? Jak se domluvíme s pracovníky z ciziny?


Pokud jde o zaměstnance z Ukrajiny, neměly by být žádné problémy s komunikací. Většina pracovníků z Ukrajiny je schopna pochopit a používat český jazyk velmi rychle, a to díky skutečnosti, že tyto jazyky jsou si blízké. Rovněž pracovníci z Polska jsou velmi rychle schopni se adaptovat na český jazyk. Pracovníci z Moldávie hovoří rusky a tudíž je to obdobné jako u Ukrajinců. Pro první dny a týdny je nezbytné, aby pracovníci měli k dispozici koordinátora, který jim vše vysvětlí v jejich jazyce. Rovněž na straně uživatele je třeba připravit všechny materiály (BOZP, popisy práce, postupy, návody apod.) v jejich jazyku pro usnadnění komunikace a vyhnutí se nedorozuměním.

 

Jak zajistit, aby pracovníci po první výplatě neutekli?


Hlavní výhoda pracovníků ze zemí jako je Ukrajina, spočívá právě v tom, že není v jejich zájmu, aby utekli, což se bohužel často stává u pracovníků ze zemí EU (Bulharsko, Rumunsko, Polsko), kteří mají volný pohyb v rámci EU a nic jim nebrání, aby ze dne na den odešli k jinému zaměstnavateli. Povolení k práci a pobytu pro pracovníky z Ukrajiny je vázána na konkrétní místo a prakticky jej není možné změnit. Pokud pracovníky svévolně odejde, tak jej zaměstnavatel musí (ve vlastním zájmu) ihned nahlásit úřadům a pro porušení podmínek jeho povolení pozbývá platnosti. Dalším aspektem je, že tito pracovníci si přijíždějí vydělat peníze pro sebe a svou rodinu a váží si toho. Z hlediska pracovitosti a fluktuace je rozhodně lepší využívat pracovníky z Ukrajiny.

 

Můžeme si být jisti, že pracovníci budou zaměstnáni legálně?


Ano, v případě spolupráce s naší agenturou určitě ano. Ve spolupráci s Vámi zajistíme vždy povolení na práci nebo zaměstnaneckou kartu pro každého pracovníka. Rozhodně nedoporučujeme využívat nabídek na zaměstnání pracovníků, kteří mají polské pracovní povolení nebo pracovníky, kteří byli vyslání z Polska „poskytovat službu“ na území ČR. Jedná se drtivé většině o nelegální postup a ze zákona hrozí pokuta až 10 mil. Kč, byť bohužel české úřady této možnosti prakticky nevyužívají.

 

Jaká je jistota efektivity práce těchto pracovníků?


Jak je známo, práce těchto lidí je výsledkem pracovní migrace. Vzhledem k tomu, že příjmy těchto zaměstnanců jsou vyšší u nás než na Ukrajině, tito lidé pracují efektivněji a váží si práce. Nemají disciplinární problémy. Jsou vázáni na zaměstnavatele a nemusí být nabádáni k práci – jsou přirozeně motivováni, takže pracují velmi efektivně.

 

Jak dlouho trvá celý proces a jak jej mohu ovlivnit?


Délka procesu náboru závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na specifičnosti pozice, na kterou je zaměstnanec hledán, a na individuálních dohodách s klientem. Samotný trvá od 2 týdnu po 2 měsíce dle náročnosti požadavků.

Pro úspěšný nábor je důležité poskytnou maximum informací o dané pozici a podmínkách ve vaší firmě a nabízeném ubytování a stravování. Čím lepší a podrobnější informace, tím lepší nábor. Velmi pomáhají fotografie a videa přímo z místa práce, zázemí a ubytování. Pamatujte, že Vaše nabídka je jedna z mnoha a musí kandidáta zaujmout a přesvědčit jej, aby šel pracovat právě k Vám a to se týká jak českých, tak i zahraničních pracovníků.

 

Jaké jsou platební podmínky za Vaše služby?

 

Jsou možné různé varianty. V zásadě se jedná o tři nejčastěji používané varianty: Jednorázová provize za nábor kandidáta. Provize ve formě hodinové sazby za každou odpracovanou hodinu každého pracovníka. Provize ve formě koeficientu při agenturním zaměstnávání. Standardně uzavíráme s klientem rámcovou smlouvu a pro každý projekt (nábor) stanovujeme individuální podmínky. Jsme velmi flexibilní a určitě najdeme řešení přijatelné pro obě strany

 

Co se stane, když pracovníci nepřijedou?


V tom případě Vám nebude účtována žádná provize.

 

Je zaměstnávání cizinců etické?


Regulace zaměstnanosti využívající zdroje z jiných trhů práce je přirozeným procesem na trzích uvnitř Evropské Unie i jinde. Zaměstnanci hledají příznivější podmínky zaměstnávání pro zlepšení životních podmínek. Tak jako někteří Češi se vydávají na cestu pracovní migrace a usiluje o zaměstnání na trzích Evropské unie, např. v Německu, což má za následek mezeru na českém trhu práce, kterou čeští zaměstnavatelé mohou naplnit dobrými pracovníky z východu. Je to velká příležitost pro zaměstnavatele zvýšit konkurenceschopnost stávajících podniků na trhu. Naším posláním je tento proces podporovat.

 

Nejdůležitější informace o zaměstnávání cizinců

 

Jak legálně zaměstnat pracovníky z Ukrajiny a jiných zemí mimo EU v ČR?

V současné době jsou dvě možnosti, jak legálně zaměstnat pracovníky z Ukrajiny v ČR.


 • Krátkodobé pracovní povolení Úřadu práce – vydává se na 90 dní. Vyřízení trvá 30 dní, předchází mu však „test trhu práce“, kdy příslušná pozice musí být ohlášena Úřadu práce po dobu 30 dní, jestli se na ni nepřihlásí někde z evidence Úřadu práce. Žádost stojí 500 Kč na pracovníka. Výhodou této možnosti je možnost agenturního zaměstnání pracovníka, proto je hojně využívána, i když lhůta 90 dní je velmi krátká a pro mnoho uživatelů nepřijatelné z důvodu zaškolení.
 • Zaměstnanecká karta – duální povolení k práci a pobytu v ČR na min. 1 rok, maximálně 2 roky. Teoreticky je možné podat žádost individuálně, ale prakticky je to neschůdné. Proto je jedinou cestou Režim Ukrajina, tedy proces organizovaný Hospodářskou komorou. Tento proces je však nastaven pro přímé zaměstnavatele a nemohou se jej účastnit agentury práce. Je tedy možné pouze zaměstnání cizince do stavu uživatele. Podmínky pro vstup do programu jsou přísné a mohou se jej účastnit pouze podniky s tradicí. Proces vyřízení žádosti je dlouhý, až půl roku, ale funguje.

  V praxi doporučujeme pracovníka nejprve zaměstnat na krátkodobé pracovní povolení a při oboustranné spokojenosti následně zažádat o zaměstnaneckou kartu přes Režim Ukrajina.

  Naše agentura může navíc zajistit pro pracovníka práci v Polsku po dobu čekání na povolení pro Českou republiku.

Krátkodobé zaměstnání do 90dní


Na místně příslušném (k sídlu uživatele, nemusí být k provozovně) okresním Úřadu práce se podá Žádost cizince o povolení k zaměstnání

Přílohy k Žádosti:

 • kopie cestovního dokladu,
 • doklad o trvalém pobytu (trvalý pobyt není uveden v cestovním dokladu),
 • plnou moc k zastupování v České republice (protože za něj budeme tuto „Žádost“ vyřizovat)
 • doklad o vzdělání (v případě požadavku na vyšší než základní vzdělání)
 • pracovní smlouvu/dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí (!musí obsahovat zvláštní ujednání, ve kterém bude zaměstnanec souhlasit s dočasným přidělováním k uživateli!)
 • kolek v hodnotě 500,- Kč

Na základě těchto předložených dokladů čekáme na schválení Žádosti (toto trvá asi 30 dní). Na zmocnitele přijde poštou (nebo si jej fyzicky vyzvedne na vyzvání) pracovní povolení.

Toto povolení se musí zaslat či předat pracovníkovi na Ukrajinu a ten následně musí na konzulát do Lvova a osobně si převzít dokumenty.

Na konzulátu ve Lvově musí předložit následující dokumenty zaslané z ČR:

 • pracovní povolení
 • Pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí (může být s agenturou)
 • Smlouvu o ubytování (poskytují ubytovny za úplatu, ubytovnu není možné změnit)

Poté může pracovník z Ukrajiny vyrazit do ČR.

Po uplynutí 90 dní (datum od kdy lhůta běží je uvedeno v žádosti, tudíž se špatně odhaduje) se pracovník musí vrátit na Ukrajinu. Do ČR se může vrátit po 90 dnech, ale další žádost si může hned podat, jen tam musí být datum začátku nejdříve za těch 90 dní od skončení předešlého povolení.

 

Režim Ukrajina


Program Ukrajina je určen pouze pro zaměstnavatele a nejprve je nutné se do programu registrovat a projít schvalovacím procesem. Ideálně pokud je žadatel členem HK ČR či jiného svazu. Mezi podmínky pro zařazení do programu patří: podnikat minimálně 2 roky, min. 6 zaměstnanců, český daňový rezident, bezdlužnost vůči státu, bez pokuty za nelegální zaměstnávání cizinců, podané výkazy v OR.

Následně se může podat žádost na konkrétní zaměstnance. Tyto zaměstnance je tedy nutné nejprve najít – v tom Vám pomůže specializovaná agentura jako EWL. Tato žádost se na formuláři posílá elektronicky na HK ČR, která jej postupuje dále. Vyřízení této žádosti trvá v současnosti 105 dnů. Následuje výzva adresovaná žadateli (zaměstnavateli), aby se uchazeč dostavil na Vízové centrum ve Lvově (zajišťuje VFS Global) a osobně podal své dokumenty:

 • Pas
 • 2 fotky
 • Podepsané smlouvy se zaměstnavatelem (se všemi náležitostmi)
 • Výpis z rejstříku trestů s ověřeným překladem (může být ukrajinský)
 • Potvrzení o vzdělání (dle požadavků)

Poté se čeká 60 dní (spíše více) na vyřízení žádostí. Po vyřízení je žadatel (pracovník u Ukrajiny) přímo kontaktován, a to dopisem a telefonicky a v určeném termínu se dostaví pro rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty. Celkem tedy musí uchazeč z Ukrajiny do Lvova do Vízového centra dvakrát! Následně uchazeč může vyrazit do ČR. Po příjezdu se musí do 3 dnů dostavit na určené pracoviště MV ČR pro zaměstnaneckou kartu.

Všechny informace naleznete na stránkách HK ČR: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/rezim-ukrajina/

Spolupracujte s námi: